kata-kata ikmah

Matematik suatu yang menyeronokan

Wednesday, 21 November 2012

RPH Nombor Bulat hingga 100 KSSR tahun 1


Bidang:                                  Nombor dan Operasi

Tajuk:                                     Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan:          Murid dibimbing untuk:
                                                     Melengkapkan pola nombor

Standard Pembelajaran:       Murid berupaya untuk:

     i. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.

    ii. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Aktiviti:           1.  a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan bongkah kecil yang   

                               diletakkan di atas meja.

                b. Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat yang berbeza ketinggian.

                c. Paparkan beberapa keping gambar dengan bilangan yang berbeza .

                        2.   i. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 
                              ii. Minta murid menerangkan hasil perbincangan dengan rakan
                  iii. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima dan sepuluh-sepuluh.

  

 Guru membimbing murid, corak nombor yang terhasil disebut sebagai pola.


              3. a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti  
                      berkumpulan mengikut  pelbagai aras pengetahuan.

                   b. Setiap kumpulan dibekalkan:

                                        i. petak seratus(Saiz A4)
                                            ii. ContohKad soalan.
                                              Arahan: (K1)
                                              Warnakan nombor
                                              mengikut pola lima-lima
                                              bermula dari nombor 31.

                                 c. Paparkan kepada murid kad soalan seperti contoh di bawah:
                                     Murid memberi jawapan secara lisan. Guru menekankan konsep  
                                     pola  yang digunakan.                                                          

                 4. a. Edarkan Lembaran Kerja 23, Lembaran Kerja 24, Lembaran Kerja
                         25 dan Lembaran Kerja 26  kepada setiap murid.

                                 b. Bincangkan hasil kerja murid.

                                 c. Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang masih sukar
                                     menentukan pola soalan.

                                d. Lakukan aktiviti pengayaan bagi murid cerdas dengan gabungan
                                    pola yang lebih mencabar.

 

Pentaksiran:  Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 23, Lembaran Kerja 24, Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap:Terapkan sifat berkerjasama dan cermat terutama sewaktu melakukan
                           aktiviti kumpulan pelbagai aras.

No comments:

Post a Comment